Gezinstherapie

Het gezinsplan

Iedereen behoort tot een familie, een gezin. Voor altijd met elkaar verbonden. Ex-vaders, ex-zussen, ex-kinderen, ex-familieleden, ik heb er nog nooit 1 ontmoet. De bloedband verbindt familieleden voor het leven. Dit betekent niet dat iedereen tevreden is met de familie of het gezin. Is er sprake van moeizame relaties binnen het gezin? Is de opvoeding van de kinderen ingewikkeld? Lukt het niet om als ouders op 1 lijn te zitten? Ben je vastgelopen in de relatie met je ouders? Dan kan een reis door de gezins- en familiegeschiedenis helpend zijn.

Kort terugkijken om met nieuwe inzichten weer verder te reizen

Mijn gezinsgeschiedenis heb ik verschillende keren mogen uitwerken en onderzoeken. Elke keer vielen me andere dingen op. Ik heb geleerd dat ik, onbewust, sterke overtuigingen heb meegenomen vanuit voorgaande generaties. Ook heb ik mogen ontdekken dat ik die op mijn levensreis heb gekopieerd naar mijn eigen gezin. Mijn man en ik hebben beide een familiegeschiedenis waarvan we delen hebben meegegeven aan onze kinderen. We hebben gereisd door het landschap van verwijten, gemis, elkaar niet kunnen vinden in de opvoeding van onze kinderen. Onze kinderen spiegelen (nog dagelijks :)) wat wij te leren of aan te gaan hebben.

Van toen naar nu

Het liefst wil je in harmonie zijn met alle gezinsleden, alle familieleden. Je wilt dat de kinderen luisteren, dat jij en je partner het eens zijn over de opvoeding. Je wilt graag dat je ouders je serieus nemen, je zien en horen. Je wilt graag dat die ruzie met je broer eindelijk eens ophoudt. En het allerliefst wil je dat jij en de mensen die het dichtbij je staan zich fijn voelen met zichzelf en met elkaar. Om dat te bewerkstelligen kan het nuttig zijn terug te reizen in de tijd om te onderzoeken welke overtuigingen, welk gemis, welke kwetsuur, welke gewoontes, etc. je onbewust hebt meegenomen naar het hier en nu. Ik ga er bij het werken met gezinnen vanuit dat ouders altijd geven wat ze te geven hebben, dat jullie expert zijn van je eigen leven en dus ook van je gezin en dat alles met elkaar verbonden is. Er zijn verschillende manieren om gezinstherapie vorm te geven;

  • Het genogram. Een genogram is simpel gezegd een stamboom uitgebreid met een weergave van de onderlinge relaties, gezins- en familiegeschiedenis. Door het genogram uit te werken komt er meer zicht op de gezinsgeschiedenis, overgenomen lasten en overtuigingen. Met dit nieuwe inzicht kun je in het hier en nu andere keuzes maken
  • (gezins)opstelling. Jullie zetten met elkaar een opstelling neer of door middel van materialen zoals vloerankers of poppetjes. We bekijken in de opstelling wat er gebeurt, hoe jullie ingebrachte vraagstuk tot uiting komt. Vervolgens herstellen we met elkaar de ordening van waaruit jullie verder kunnen werken in de gezinstherapie.
  • Lichaams- en ervaringsgericht werken. De taal van het lichaam spreekt de mond voorbij, is sneller dan de verbale taal. We gebruiken de taal van het lichaam om onbewuste processen bewust te maken en van daaruit verder te weren met jullie ingebrachte vraagstuk.
  • Gesprekken. Tijdens de (gezins)gesprekken is de focus gericht op verschillende pijlers zoals; Hoe is de ordening? Wat wordt er uitgesloten? Waar gaat het echt over? Wat hoort erbij? En voornamelijk spreken we vanuit het principe dat alles verbonden is met elkaar.

.Zijn jullie klaar met de ruzies van de kinderen onderling? Is dit het moment om beter te begrijpen waarom jullie doen zoals jullie doen? Wil je graag de band met je ouders versterken? Willen jullie het gezinsplan opnieuw uitwerken? Neem dan contact op via onderstaande button. Ik ontvang jullie met liefde in mijn praktijk en reis graag een stukje met jullie mee.

Liefs Pauline

Bekijk ook deze diensten

Relatietherapie

Samen op reis Een relatie is een waardevolle verbinding in ons leven. Toch kan deze waardevolle relatie ook een hoofdbreker…
Lees verder
Menu